AzərbaycanDövlət İqtisad Universiteti UNEC-in rektoru, i e.d., prof. Ə.C.Muradovla əlaqə – 268